نماینده زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام جرم علیه علی مطهری گفت: انتظار ما این بود که قوه قضاییه نسبت به این مساله به ویژه در مورد نمایندگان مجلس سعه‌صدر بیشتری داشته باشد.

قوه‌قضاییه سعه صدر بیش‌تری داشته باشد

به گزارش صدای زرند به نقل از ایلنا،حسین امیری خامکانی در خصوص شکایت دادستانی علیه علی مطهری عنوان کرد: انتظار ما این بود که قوه قضاییه نسبت به این مساله به ویژه در مورد نمایندگان مجلس سعه‌صدر بیشتری داشته باشد.

وی افزود: به هرحال هر نماینده‌ای طبق قانون اساسی کشور در قبال مسائل داخلی و خارجی مسئول است و این حق را دارد تا در این موارد اظهار نظر کند، ممکن است در این اظهارات گاهی هم انتقاداتی از برخی مسئولین مطرح شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید به اصول قانون اساسی دقت بیش‌تری داشته باشد، گفت: ما در سنوات گذشته شاهد بودیم که از تریبون مجلس در موارد متعددی به مسئولان نظام و کشور تهمت و افترا زده شد اما در مقابل نه تنها هیات رئیسه بلکه هیچ یک از نهاد‌های دیگر نیز نسبت به این مساله متعرض نشدند.

نماینده زرند و کوهبنان همچنین خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید در خصوص نطق‌های تذکران نمایندگان تامل بیش‌تری داشته باشد چرا که قانون نیز در این مورد دست نمایندگان را باز گذاشته است.

وی افزود: اگر کسی حس کرد که در نطق نماینده‌ای به وی توهین شده است می‌تواند پاسخ آن را بدهد تا از تریبون مجلس نیز قرائت شود به هر حال روز گذشته ما در این مورد تذکرات خود را ارائه کردیم و قرار است تا هیات نظارت مجلس به این مساله رسیدگی کند.