پوررنجبر معاون فرماندار از تمامی مردم و هیئت های مذهبی شهرستان جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل آورد.

صدای زرندجلسه هماهنگی عزاداری امام حسین (ع) و یاران با وفایش با حضور معاون فرماندار، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولین اجرائی در محل فرمانداری زرند برگزار گردید.

در این جلسه مقرر گردید که تجمع بزرگ عاشورائیان صبح پنج شنبه 92/8/23 راس ساعت 8:30 در میدان فردوسی شهرستان با حضور مردم و هیئت های مذهبی همانند سال قبل با شکوه بیشتر برگزار گردد.

پوررنجبر معاون فرماندار در پایان این جلسه از مردم و هیئت های مذهبی شهرستان جهت شرکت در این مراسم دعوت بعمل آورد.