صدای زرند: در این حال و هوای برفی، همت برخی از دوستان، با ذوق هنری آن ها ترکیب شده و صحنه های جالب را خلق می کند.

به همت تعدادی از همشهریان خوش ذوق یک آدم برفی زیبا در سطح شهر ساخته شد که گویی مشتاقان زیادی را هم به خود جذب کرده بود است. که در این زمینه امیر احمد ارسال کننده تصاویر این آدم برفی زیبا چنین می گوید:  به دلیل ترافیک خودرو های عبوری برای دیدن آدم برفی و البته کم لطفی یکی از مامورین راهنمایی رانندگی، آدم برفی  که ما ساعت ها روی آن وقت صرف کرده بوده ایم دیگر  در جمع ما نیست!!!

SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR

با تشکر از امیر احمد، ارسال کننده تصاویر.

منتظر ارسال سوژه های خاص شما هستیم.