به گزارش “صدای زرند“، دو بار در سال بین فوریه و ژانویه در نزدیکی جزیره جیندو (Jindo) که یکی از بزرگترین جزایر کره جنوبی در بین 250 جزیره آن است، آب به حدی فروکش می کند که جاده ای به طول حدودا 3 کیلومتر از زیر آب ظاهر می شود. عرض این جاده طبیعی از 3 تا 10 متر متفاوت است و ساکنان جزیره میتوانند با پای پیاده از وسط دریا عبور کنند.

SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR SedayeZarand.IR

اهالی جزیره جیندو با اشاره به دو نیمه شدن دریا برای عبور پیروان حضرت موسی (ع) از تعقیب لشکریان فرعون، این اتفاق را “معجزه موسی” نام نهاده اند. بطوریکه داستان ها در کتابهای مذهبی با کمی‌ اختلاف همگی حکایت از آن دارد که در سه هزار سال پیش، حضرت موسی (ع) و پیروانش تحت تعقیب نیروهای فرعون به سمت دریا حرکت می‌کنند. دریای سرخ در مقابل نیروهای پیشرو به دو نیمه تبدیل می‌شود و پس از آنکه این نیروها از دریا عبور می‌کنند. دریا به حال اول برمی‌گردد و لشگریان فرعون غرق می‌شوند. گفتنی است در تحقیقات عصر جدید نشان می‌دهد که توصیف دو نیمه شدن دریا اساسی در قوانین فیزیکی دارد.

انتهای پیام/