قلب شما نوعی تلمبه معجزه آساست.

SedayeZarand.IR

که خون را در بدن شما به جریان درمی آورد

SedayeZarand.IR

و اما چه تلمبه حیرت‌زایی! قلب در هر تپش تقریبا نصف لیوان خون را در بدن پخش می‌کند

SedayeZarand.IR

و در هر دقیقه برابرست با 8 لیتر و یا هشت بطری یک لیتری

SedayeZarand.IR

و در هر ساعت حدود 500 لیتر یا 500 بطری یک لیتری

SedayeZarand.IR

و روزانه حدود 10.000 لیتر خون بوسیله این تلمبه درون رگهای شما هدایت می‌شود.اگر هر وان حمام حدود 200 لیتر باشد حدود 50 وان حمام را در روز پر میکند

SedayeZarand.IR
و در طول عمر 60 ساله به طور متوسط قلب یک انسان 250.000.000 لیتر خون را تلمبه میکند. اگر هر استخر المپیک حدود 1.500.000 لیتر باشد پس در طول عمر 60 ساله قلب حدود 170 استخر المپیک را با خون پر خواهد کرد

SedayeZarand.IR

که برابر است با 8500 تانکر تریلر.

SedayeZarand.IR

اگر تانکر ها در یک ردیف در جاده قرار بگیرند طول آنها به 13 کیلومتر میرسد.

SedayeZarand.IR

قلب روزانه صدهزار بار برای شما می‌‌تپد،

نه برای دعوا

و درگیری

و استرس

و غم و غصه

و حسادت

و رقابت و دلهره

و نگرانی و همه بدی های دیگر

شاد و آرام و شکر گذار باشیم چون…

هنوز برای دل خودش میتپد!