صدای زرند: به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند، اداره سنجش آموزش و پرورش استان کرمان زمان برگزاری امتحانات دروس نهایی بعضی شهرستان ها و مناطق که به علت بارش برف و باران لغو شده بود را اعلام کرد.

بر پایه این گزارش، امتحانات نهایی که در تاریخ 17/10/1392 لغو شده بود در تاریخ 01/11/1392 و امتحانات دروس نهایی که در تاریخ 18/10/1392 لغو شده بود در تاریخ 02/11/1392 برگزار می گردد. محل برگزاری امتحانات، همان حوزه های قبلی و ساعت برگزاری امتحانات نیز 10 صبح می باشد.