ستاره پرتغالی رئال مادرید امشب در سالن فیفای زوریخ در صندلی کناری لیونل مسی ستاره آرژآنتینی بارسلونا خواهد نشست. تصاویری از او همراه با نامزد و خانواده اش در زوریخ مشاهده می کنیم.

مادر و فرزند رونالدو در زوریخ