کارخانه قطران شهرستان زرند واقع در 10 کیلومتری حاشیه زرند کرمان چند سالی است که شروع به فعالیت نموده و بگفته مسولین باعث اشتغالزایی افراد بیکار منطقه شده است.

SedayeZarand.IR

صدای زرند: تکنولوژی بکار گرفته شده در این کارخانه به اعتراف بسیاری از افراد مطلع و بیطرف بسیار قدیمی و فاقد هر گونه استاندارد زیست محیطی قابل قبول می باشد. گازها و بخارات سمی و غبارهای  خطرناک خارج شده از این کارخانه بارها موجبات ناراحتی و آزردگی خاطر ساکنین مجاور این کارخانه شده است. علاوه بر مشکلات ایجاد شده برای انسانها، این کارخانه تهدیدی بسیار جدی برای اکوسیستم کشاورزی و پسته کاری منطقه و شهرستان است. به بهانه این موضوع نگاهی کلی و ساده به اثرات مخرب این کارخانه روی اکوسیستم کشاورزی(پسته کاری) منطقه می اندازیم.  در این مجال فقط اثرات سو آلایندگی و گازهای خروجی از این کارخانه ( تکنولوژی 50 سال پیش چین) مورد بحث قرار گرفته است. امیدوارم مورد عنایت خوانندگان محترم قرار گیرد.

از مهم‌ترین این آلاینده‌های این کارخانه، فلزات سنگین می‌باشند (Heavy metals) که برای درختان پسته ایجاد مسمومیت می‌کنند. فلزات سنگین در تغذیه گیاه عناصری نامطلوب شناخته می شود.

ادامه مطلب در وبلاگ شخصی مهندس محمد جمالیزاده