رئیس اداره سواد آموزی شهرستان زرند از آغاز دوره آموزشی سواد آموزی کودکان باز مانده از تحصیل افغانستانی در اداره سواد آموزی این شهرستان خبر داد.

 

به گزارش صدای زرند، محمد سلطانی رئیس اداره سواد آموزی شهرستان زرند اظهار داشت: طبق توافق نامه سه جانبه فی مابین اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان امور پناهندگان نروژی(NRC) و وزارت آموزش وپرورش، دوره آموزشی سواد آموزی کودکان باز مانده از تحصیل افغانی در اداره سواد آموزی این شهرستان آغاز شده است.

 

وی افزود: کودکان باز مانده از تحصیل افغانی در رده سنی 10 تا20 ساله با اولویت 10تا13 ساله می توانند در این دوره آموزشی ثبت نام وآموزشهای لازم را فرا گیرند.

 

وی مدت زمان این دوره را 4 ماه به میزان 400 ساعت عنوان کرد و ابراز داشت: این دوره سواد آموزی روزانه حداقل 4 ساعت ودرهفته 5 روز توسط اموزش دهندگان سواد آموزی ارائه می شود.

 

رئیس اداره سواد آموزی شهرستان زرند تصریح کرد: آموزش دهندگان سواد آموزی می توانند در تمامی مدارس شهرستان زرند جهت کلاس گذاری اقدام نمایند.

 

وی حد نصاب تشکیل این دوره سواد آموزی را حداقل 10 نفر عنوان کرد و خا طر نشان کرد: آموزش افراد مشمول طرح صرفا به شیوه کلاسی مجاز بوده وتشکیل ترکیبی این کلاسها به صورت مختلط مجازنمی باشد.

 

وی مدارک لازم جهت ثبت نام را کارت هویت معتبر، کارت آخرین مرحله آمایش صادره از سوی اداره کل امور اتباع ومهاجرین خارجی وزارت کشور، گواهی ولادت صادره از ادارات ثبت احوال، برگه های خروجی مدت دار، برگه تردد بین شهری، گذرنامه کارت آبی مربوط به اتباع افغانی عنوان کرد.

 

وی عنوان کرد: این دوره از ابتدای تیرماه آغاز وتا پایان شهریور ماه ادامه دارد.

 

به گزارش صدای زرند، در حال حاضر 70 نفر آموزش دهنده به صورت شرکتی با اداره سواد آموزی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان زرند همکاری می نمایند.

 

انتهای پیام/