پروژه ساخت تصفیه خانه فاضلاب نیروگاه زرند با  50% درصد پیشرفت درحال اجرا می باشد.

 

اجرای ساخت تصفیه خانه فاضلاب نیروگاه زرند


به گزارش صدای زرند،محمدرضا حیدری مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق زرند در این رابطه گفت: این طرح با اعتبار بالغ بر 17 میلیارد ریال درحال اجراست و در نیمه اول سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.
وی هدف از اجرای طرح را استفاده مجدد از فاضلاب صنعتی و انسانی با هدف جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و کنترل منابع آب عنوان و افزود روش تصفیه به کار برده شده در این طرح راکتور بی هوازی و لجن فعال می باشد که ظرفیت تصفیه و میزان آب برگشتی به سیستم 40 متر مکعب در ساعت می باشد.