تست آمادگی جسمانی پیش فصل داوران فوتسال شهرستان های شمال استان کرمان در زرند با حضور داوران شهرستان های شمال استان کرمان در محل سالن شرودی شهر زرند برگزار شد.

 

به گزارش صدای زرند، تست آمادگی جسمانی پیش فصل داوران فوتسال شهرستان های شمال استان کرمان در زرند با حضور داوران شهرستان های شمال استان کرمان در محل سالن شرودی شهر زرند برگزار شد.

 

در این تست آمادگی جسمانی بیش از 20 داور از شهرستان های رفسنجان، سیرحان، شهربابک، بافت، بردسیر، کرمان حضور داشتند.

 

این تست ها شامل تست کودا، تست یویو بوده و بعد از انجام این تست داوران به مسابقات استانی و کشوری اعزام می شوند.

 

این تست آمادگی جسمانی داوران فوتسال شهرستان های استان کرمان زیر نظر هاشمی، عرب آبادی،ربیع آبی،نجمی از داورین برتر استان کرمان انجام شد.

 

این تست به منظور سنجش آمادگی جسمانی داوران شهرهای شمال استان کرمان انجام شد تا این داوران بتوانند در لیگ کشوری قضاوت کنند.

 

 

انتهای پیام/