بن بلوسو آدورنا، هنرمند جوان اهل سویا اسپانیا است که طوفانی وارد دنیای هنر شده است. او با پرتره های فوق العاده دقیق خود از شخصیت های واقعی و داستانی که با استفاده از مداد رنگی گچ یا پاستل روی بوم های چوبی می کشد همه را متحیر کرده است.

نقاشی های فوق واقع گرایانه با استفاده از رنگ روغن نیاز به مهارت و استعداد بسیار زیادی دارد اما کشیدن همین نقاشی ها با استفاده از مداد رنگی و پاستل تقریبا غیر ممکن است. اما به نظر می رسد کلمه غیر ممکن در فرهنگ لغت این جوان وجود ندارد و این جوان اسپانیایی موفق به ایجاد شاهکارهای نقاشی شده است.
روبن بلوسو در سال 1986 متولد شده و تحصیلات خود را در دانشگاه هنرهای زیبای سویا به پایان رسانده و در حال حاضر نامی برای خود در دنیای هنر دست و پا کرده است. او در نمایشگاه های انفرادی و گروهی متعددی شرکت کرده و برنده چندین جایزه شده است.

SedayeZarand.IR01 SedayeZarand.IR02 SedayeZarand.IR03 SedayeZarand.IR04 SedayeZarand.IR05 SedayeZarand.IR06 SedayeZarand.IR07 SedayeZarand.IR08 SedayeZarand.IR09 SedayeZarand.IR10 SedayeZarand.IR11 SedayeZarand.IR12 SedayeZarand.IR13 SedayeZarand.IR14 SedayeZarand.IR15 SedayeZarand.IR16