SedayeZarand.IRاستاد حوزه و دانشگاه گفت: اگر انسان تقوا پیشه کند و امور را با نیت خالص و فقط برای رضای خدا انجام دهد، محبوب درگاه الهی خواهد شد.

به گزارش “صدای زرند، حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی در جشن بزرگ ربیع در مسجد جامع سیریز با اشاره به حدیثی از نبی مکرم اسلام (ص) افزود: هرکس بخواهد مقرب درگاه الهی باشد باید اعمال خود را در راستای رضای خدا و در چارچوب دینداری و بر مدار تقوا انجام دهد.

وی محبوبیت نزد مردم را نیز در خدمت به خلق ذکر کرد و اظهار داشت: بر مبنای این حدیث هر کس که به مردم خدمت کند و در امور آنها تجسس نکرده و از سخن گفتن پشت سر مردم پرهیز نماید محبوب بین مردم خواهد شد.

این استاد دانشگاه زیادی مال و توسعه رزق را در پرداخت و زکات و خمس دانست و بیان داشت: گرچه در ظاهر امر با پرداخت خمس و زکات از اموال کم می شود اما باید ایمان داشت که خداوند تضمین کرده است که هرکس بر پرداخت دیون مالی دینی خود پایبند باشد خداوند روزی اش را افزوده و بر مالش برکت خواهد داد.

وی ابراز داشت: در حدیث مذکور رسول گرامی اسلام (ص) سلامتی و تندرستی را با دادن صدقه زیاد تضمین کرده است که البته باید توجه داشت صدقه در پرداخت پول به فقرا خلاصه نمی شود و هرکار خیری برای رضای خدا انجام شود، خود یک صدقه محسوب می شود.

حجت الاسلام والمسلمین رفیعی ادامه داد: تبسم به روی مردم، گره گشایی از امور خلق، صلناصر ره رحم و نیکی به دیگران هریک به نوبه خود صدقه محسوب می شود و انسلن نباید از آنها غفلت نماید.

وی عمر طولانی و مفید را با صله رحم قابل تحصیل دانست و گفت: اگر بخواهید که خداوند عمر مفید طولانی به شما بدهد، صله رحم کرده و از اقوام و خویشان خود یاد کنید.

این معلم اخلاق یادآور شد: هرکس نیز که بخواهد در بهشت با نبی مکرم اسلام (ص) محشور شود باید به نماز خود اهمیت داده و به سجده های طولانی در نماز اهتمام داشته باشد.

انتهای پیام/