SedayeZarand.IRعلی مروی نماینده نیشابور از انتخاب اسماعیل نجار به عنوان استاندار خراسان رضوی خبر داده.

به گزارش “صدای زرند” به نقل از روزنامه ایران، این در حالی است که به گفته وزیر کشور، نجار یکی از سه گزینه مطرح برای این استانداری است که به هیأت دولت معرفی شده است.

روز گذشته مطلبی درباره گزینه احتمالی استانداری خراسان در این ستون به چاپ رسید که بخشی از آن نادرست بود. اصل موضوع از این قرار است که در پی وقوع زلزله در زرند کرمان خبری از قول استاندار وقت کرمان – اسماعیل نجار – منتشر شد مبنی بر اینکه «در زلزله زرند تنها دیواری که عکس احمدی‌نژاد روی آن بود سالم ماند و مابقی ساختمان‌ها تخریب شد». اما واقعیت ماجرا این بود که یکی از هفته‌نامه‌های محلی این مطلب را به اسماعیل نجار استاندار وقت کرمان نسبت داده بود.

به دنبال طرح شکایت استانداری، دادگاه هم مدیرمسئول آن هفته‌نامه را محکوم کرد ولی نجار رضایت داد و پرونده مختومه شد.