SedayeZarand.IRحسین امیری خامکانی با اشاره به تاثیر پذیری بازار از هرگونه تغییر در قیمت بنزین، اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمند سازی یارانه‌ها قیمت هر لیتر بنزین باید به قیمت فوب خلیج فارس برسد.

به گزارش “صدای زرند” دکتر امیری خانمکانی در گفتگو با تهران‌پرس گفت: اما باید توجه داشت که این قانون در زمانی به تصویب رسید که بهای فوب یک دلار آن هم در زمانی که ارزش هر دلار در بازار ایران حدود یک هزار تومان بوده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی افزود: اما در شرایطی که به دلیل کاهش ارزش پول ملی بهای هر دلار در بازار ایران به حدود ۳ هزار تومان رسیده است باید یک تعریف مشخصی راجب این مهم که منظور قانون‌گذار از رسین به قیمت فوب خلیج فارس چه بوده است.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در رابطه با میزان افزایش قیمت بنزین در سال ۹۳ اظهار داشت: دولت بر اساس قانون مجاز بود که در سال جاری بهای حامل‌های انرژی را تا ۳۸ درصد افزایش یابد اما این مصوبه دلیل نامناسب بودن شرایط اقتصادی اجرایی نشد بر همین اساس بهای بنزین در سال آینده قطعا افزایشی بیش از ۳۰۰ تومان خواهد داشت چراکه ۳۸ درصد از این تغییر مربوط به امسال بوده است.

امیری خانمکانی گفت: البته هنوز هیچ تصمیم مشخصی راجب قیمت بنزین در سال آینده گرفته نشده است و هرگونه اظهار نظر در حد احتمال است.

انتهای پیام/