مدیر جهاد کشاورزی زرند با عنوان اینکه 350 هکتار سطح زیر کشت زیتون شهرستان زرند است، اضافه داشت: امسال 150 هکتار سطح زیر کشت زیتون بارور است که پیش می بینی می شود 30 تن زیتون برداشت می شود.

 

“علی زارعی” در گفتگو با خبرنگار صدای زرند، با اشاره به اینکه 95 درصد روغن کشور از خارج از کشور تأمین می شود، اظهارداشت: یکی از گیاهانی که می تواند در زمینه روغن کمک کند زیتون است.

 

وی با بیان اینکه روغن زیتون برای بسیاری از بیماری های قلبی و عروقی توصیه می شود، خاطرنشان ساخت: از سال 75 جهاد کشاورزی زرند تصمیم به کشت زیتون گرفت.

 

مدیر جهاد کشاورزی زرند با عنوان اینکه 350 هکتار سطح زیر کشت زیتون شهرستان زرند است، اضافه داشت: امسال 150 هکتار سطح زیر کشت زیتون بارور است که پیش می بینی می شود بیش از 30 تن زیتون برداشت می شود.

 

وی افزود: برداشت زیتون در شهرستان زرند از آبان ماه آغاز و تا آذر ماه ادامه خواهد داشت.

 

زارعی با اشاره به اینکه سرمازدگی مشکل اصلی مزارع زیتون است، تصریح داشت: ارقام مقابل با سرمازدگی مانند ارقام زرد شناسایی شده اند که قرار است کشت به سمت این ارقام برود.

 

انتهای پیام/