صبح امروز با حضور مسئولین استانی و شهرستانی کارگزاری رسمی 219 شعبه زرند در محل میدان نماز افتتاح شد.

 

به گزارش صدای زرند، “علی حسینی” در مراسم افتتاح کارگزاری رسمی 219 شعبه زرند با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین سازمان کشور است، اظهارداشت: در استان کرمان بیش از 1 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی می باشد که از این تعداد بیش از 100 هزار خانواده مستمری بگیر می باشند.

 

وی با بیان اینکه سه بیمارستان تخصصی تأمین اجتماعی در استان کرمان فعالیت می کنند، ابرازداشت: 60 درصد مردم زرند تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است.

 

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمان اضافه داشت: رشد بیمه شدگان در شهرستان زرند نسبت به نورم کشور و استان کرمان بالا است.

 

وی با عنوان اینکه هرکس امروز تحت پوشش خاصی نباشد می تواند تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی باشد، تصریح داشت: سازمان تأمین اجتماعی 18 نوع فعالیت دارد.

 

حسینی ادامه داد: در شهرستان زرند 60 میلیارد تومان کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار می باشند.

 

 

انتهای پیام/