فرماندار شهرستان زرند با بیان اینکه باید فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در بین مردم زرند نهادینه شود، گفت: باید از کشت مواد مخدر در زرند جلوگیری شود و نگذاریم اتفاق هایی که امکان دسترسی پلیس به آن ها نمی باشد انجام شود.

 

به گزارش صدای زرند، “حبیب الله خنجری” با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین آسیب هایی که جامعه را تهدید می کند مواد مخدر و اعتیاد به موادمخدر است، اظهارداشت: ما باید موارد مشکوک به مواد مخدر را شناسایی و با آن برخورد کنیم.

 

وی با بیان اینکه باید فرهنگ مبارزه با مواد مخدر در بین مردم زرند نهادینه شود، ابرازداشت: باید از کشت مواد مخدر در زرند جلوگیری شود و نگذاریم اتفاق هایی که امکان دسترسی پلیس به آن ها نمی باشد انجام شود.

 

فرماندار شهرستان زرند خاطرنشان ساخت: اگر دست به دست هم بدهیم بسیاری از آسیب های اجتماعی کاهش می یابد.

 

وی با عنوان اینکه باید راهکارهای مناسب در زمینه کاهش اعتیاد را ارائه دهیم، تصریح داشت: ما در سال جاری بیش از 70 نشست در زمینه آموزش مبارزه با مواد مخدر برگزار کرده ایم.

 

خنجری ادامه داد: عدم آگاهی مردم باعث شده است تا آن ها با مواد مخدر درگیر شوند.

 

انتهای پیام/