سرپرست شهرداری زرند با اشاره به اینکه نارضایتی شهروندان از وجود زمینهای فاقد حصار و رها شده در سطح شهر زرند بحق است، گفت: برخی از مالکان، ضمن بی توجه به ضوابط شهرسازی ملک خود را بدون حصار رها نموده و متاسفانه در حال حاضر به محلی جهت تخلیه زباله و یا تجمع حیوانات تبدیل شده اند که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای شهروندان و مجموعه شهرداری، چهره ی شهر را نیز مخدوش نموده است.

 

به گزارش صدای زرند، “رضا یزدانپناه” در این باره اظهارداشت: یکی از وظایف ذاتی شهـرداریها زیبا سازی محیط های شهری و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان می باشد.

 

وی با اشاره به اینکه نارضایتی شهروندان از وجود زمینهای فاقد حصار و رها شده در سطح شهر زرند بحق است، ابرازداشت: برخی از مالکان، ضمن بی توجه به ضوابط شهرسازی ملک خود را بدون حصار رها نموده و متاسفانه در حال حاضر به محلی جهت تخلیه زباله و یا تجمع حیوانات تبدیل شده اند که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات فراوان برای شهروندان و مجموعه شهرداری، چهره ی شهر را نیز مخدوش نموده است.

 

سرپرست شهرداری زرند قسمی از نازیبایی شهر را به واسطه وجود این زمینها در معابر اصلی دانست و افزود: طبق ماده 110 قانون شهرداریها این نهاد می تواند با صدور و ابلاغ اخطارهایه های لازم و اخذ مجوز از شورای شهر نسبت به محصور نمودن اینگونه اراضی مبادرت نماید.

 

وی از صدور اخطاریه برای صاحبان این زمینها جهت تعیین و تکلیف ملک خود خبر داد و تصریح کرد: در صورتیکه مالکین مورد نظر پس از گذشت دو ماه از تاریخ اخطاریه شهرداری اقدامی را بعمل نیاورند، این نهاد عملیات حصارکشی را انجام و در زمان صدور پروانه ساختمانی، هزینه حصارکشی را با احتساب 10 درصد جریمه ای که قانونگذار برای این امر تعیین نموده از مالکین مربوطه اخذ خواهد نمود.

 

یزدانپناه ادامه داد: شورای اسلامی شهر زرند بنا به پیشنهاد شهرداری و همچنین به منظور تشویق مالکان اراضی مجاور خیابانهای شهر که دارای کاربری تجاری هستند 30 درصد کاهش عوارضات را به تصویب رسانده که امیدواریم شهروندان از این فرصت مناسب و استثنایی به نحو مطلوب استفاده نمایند.

 

انتهای پیام/