SedayeZarand.IRتقریباً 4ماه است که از برگزای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا گذشته است. در این بین اکثر شهرستانها خط و خطوط مدیریتشان مشخص و در فاز مدیریت کانالیزه شده اند. اما در این بین شهرستان زرند هنوز در همان خان اول، چرخهای آبادانی و پویای آن در حال بکسوار کردن هستند.

حتی شهردار این شهر حکم نگرفته و در قاب سرپرست؛ تصویری لرزان در بزرگترین سازمان غیر انتفایی شهر رخ می نمایاند و تازه شعله های اختلاف از خاکستر رقابتهای جناهی و گروهی در حال سر برآوردن هستند؛ در یکی از پرنفوذترین نشریات شهر مطلبی چنین نگاشته شده است. “شهرداری زرند الماسی را از دست داده…”

این یعنی جهت دادن افکار عمومی برای یاد آوری مسئله که رنگ کهنکی به خود گرفته؛ حال چه شده که این مطالب دارد در افکار عمومی جهت دهی و ریشه می دواند. اگر چه در اولین انتخاب احمد محمدی برای سکانداری این منصب انتخاب شد ولی انگار این جامه هم اندازه ایشان نشد. تا شورای 9نفره شورای شهر جناب ایزدی را برای این منصب انتخاب کردند. که همچنان در کسوت سرپرست در حال انجام وظیفه است.

اما در این میان چیزی که برای شهروند زرندی مبهم مانده دلایل عدم انتخاب مهندس محمدی که یکی از مدیران با سابقه شهر هستند، است. انگار روابط عمومی و اعضای محترم شورای شهر تنها مسئله را برای خودشان رتق وفتق شده دیدند و رای دهندگان را که تا قبل از انتخاب شدن محرم اسرار می دانستند باز تعریف جدیدی از آنها ارائه نمودند، تا محرمیت بودن در همان میتینگ های انتخاباتی جاخوش کند و تمام خبرها را در همان چهار دیواری ساختمان شورای شهر زیرفرش زکاوت خود جاروب کردند تا ولی نعمتان این بنای تازه از آن چیزی ندانند.

حتی “فانوس شهر” که بنا بود آینه ای برای انعکاس اخبار درون شهرداری باشد را به اجاره فلان کانون تبلیغاتی شهر سپردند تا دیگر آقایان به خاطر عکس کوچک یا بزرگ زدن خود در آن در حاشیه آمپاس قرار نگیرند و تا آنجا پیش رفتند که حتی صفحات PDF آن را در پایگاه رسمی شهرداری قرار ندادند. یکی از اعضای شورای شهر هنوز عکس ها احمد محمدی با ابراز تبریک خود را در وبلاگ شخصیش تغییر نداده است.

واقعیت آن است در شهرستانهایی چون زرند به علت ضعف اطلاع رسانی مسئولان زیرفت در آن، این کوچه و بازار هستند که تولید خبر – بخوانید شایعه – از رجل سیاسی و نهادهای قدرت برآمده از آرای خودشان می کنند؛ که هیچ چفت و بستی برای کنترل آنها وجود ندارد.

امروز فلان آقا می شود فرماندار فردا چون این پیش بینی به واقعیت نمی انجامد برای شانه خالی کردن از این دروغ “خود گفته” فلان انگ زشت را به همان آقای فرماندار نشده زده می شود. همین چند روز پیش بود که یک نشست سیاسی در شهرستا ن زرند برگزارشد که تنها بازتاب آن چند عکس شد که در پایگاه خبری “صدای زرند” گذاشته شده بود. مگر نه اینکه این نشست ها برای کسب آرای مردمی یا برنامه ریزی برای پستهاییست که از کانال انتخابات 24خرداد گذشته اند. پس مردم در کجای اضلاع فکری این نشست قرار دارند. شاید آقایان فکر می کنند موقعیت و منزلتی که در آن سیر می کنند وراثتی بوده و از گذشتگانشان به ارث رسیده!!. امروز که نه گزارشی در “آینده ما” و نه در”امتداد مهر” و نه در “صدای زرند” از این نشست ها هست. دم خروس و قسم حضرت ابوالفضل در کجای این گراف مدیریت آقایان رسم می شود.

وقتی خودشان جامی سیاه سفید مدیریت را می برند می دوزند، بدون داشتن اندازه های ذهنی شهروندان زرندی، فکر نمی کنید این جامه برتن این شهر یا گشاد می شود که زحمت جمع کردن آن دوباره بر گردن همین مردم است و یا تنگ که تصویری کاریکاتوری از قواره ی این دیار رخ می نمایاند و عواقب اشک ها و لبخندهایش بر صورت مردمان همین دیار میمیک می شود.

اگر بخواهیم ملموس تر به این مسئله بپردازیم شاید اظهار نظر فلان مسئول بعد از زلزله 83 زرند و عواقب این اظهار نظر خود دلیلی موجه بر این مدعاست؛حال بعد از آن دیدیم در آینده ما (عصر ظهورسابق) چه فریاد ها زده شد برای توجه کردن بیشتر به این شهرستان اما چیزی که به جایی نرسید؛ همین فریادها بود. امروز شاید مردان سیاسی و رجال سیاسی کار زرند به خاطر سرمای حاصل از باز شدن یخ های مدیریتی، زکام سیاسی گرفته اند که نمی توانند خبرهای خود را نه در هفته نامه های این شهرستان انعکاس دهند و نه در پایگاهای پر بیننده خبری این شهر.

…………………………

یادداشت: حسن ضیاءالدینی

…………………………