طی مراسمی از کتاب تاریخ مطبوعات استان کرمان در دوجلد تاریخ مطبوعات کرمان در دوره پهلوی اول و تاریخ مطبوعات کرمان در دوره پهلوی دوم با نویسندگی خانم زهرا گلستانی حتکنی و آنا کریم زاده رونمایی شد.

 

“زهرا گلستانی حتکنی” در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار صدای زرند، با بیان اینکه بررسی مطبوعات هر دوره بهترین وسیله و روش شناخت اوضاع سیاسی، اجتماعی آن دوره است، اظهارداشت:  در زمینه پژوهش محلی به ویژه موضوع مطبوعات ما دچار فقر اطلاعاتی می باشیم و در باب مطبوعات کرمان ما هیچ پژوهشی نداریم یا حداقل در ده سال گذشته انجام شده باشد.

 

وی با عنوان اینکه کتاب تاریخ مطبوعات کرمان از معدود پژوهش های مرتبط با این موضوع است که توسط اسماعیل رزم آسا فردی مشهدی و در سال ۱۳۶۷ نوشته شده است، تصریح داشت: بعد از اسماعیل رزم آسا کسی مطبوعات کرمان را به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار نداده است.

 

نویسنده کتاب تاریخ مطبوعات استان کرمان با اشاره به اینکه امید داریم که این پژوهش کشف روابط پنهان و نیمه پنهان تاریخ و جایگاه و نقش روزنامه نگاران و نویسندگان کرمانی را بازگو نماید، ابرازداشت: مسلماََ لغزشها و کاستیهای در این دو جلد کتاب، وجود دارد که امید است که در سال های آینده آن را کامل تر کنیم.

 

انتهای پیام/