آیا می دانید تعریف خواب چیست؟

تعریف خواب: وضعیت طبیعی و منظم استراحت برای جسم و مغز که در خلال آن چشمها معمولاً بسته می شوند و طی آن یا هیچ حرکت اختیاری و تفکر آگاهانه ای وجود ندارد یا اگر دارد بسیار اندک است.

احتمالا وقتی چنین تعریفی از خواب می کردند به فکر ماهی ها نبودند.

هیچ یک از انواع ماهی ها پلک ندارند تا به هنگام خواب آنرا ببندند و خیلی از ماهی ها هرگز از شنا کردن باز نمی ایستند.

خواب ماهی ها به خستگی ما شباهت دارد. یعنی ما چشمانمان باز است و بسیاری از چیزها را می بینیم ولی به خاطر نمی سپاریم ولی اگر یک اتفاق ناگهانی رخ دهد از جا می پریم.

یعنی ماهی ها همچنان که در اب غوطه ورند از تکاپو دست می کشند و به نظر می رسد که به خواب رفته اند ولی نسبت به خطرهائی که تهدیدشان می کند کاملاً هوشیارند و تمام شب را به حالت نیمه خواب و نیمه بیدار هستند./