‌به گزارش صدای زرند به نقل از فارس، وجیه‌الله ‌جعفری ظهر امروز از طرح نیروگاه 25 مگاواتی مجتمع کک و قطران‌ زرند بازدید کرد.

روند عملیاتی احداث نیروگاه 25 مگاواتی زرند تسریع یابد

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در حاشیه این بازدید بر لزوم عملیاتی شدن طرح‌های احداث نیروگاه 25 مگاواتی و جدا‌سازی بنزول خام تاکید کرد.‌‌

همچنین در این بازدید با توجه به توضیحات مدیر مجتمع ‌در زمینه لزوم اجرای طرح جدا‌سازی بنزول خام شامل بنزن، تولوئن و زایلین و ایجاد ارزش افزوده و تهیه شدن طراحی پایه آن با دستور اکید مدیر‌عامل ‌شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران مقرر شد، هر چه سریع‌تر نسبت به  تهیه اسناد مناقصه و آغاز اقدامات اجرای طرح مذکور با در نظر گرفتن اولویت اقدام شود.‌

به گزارش صدای زرند، طرح نیروگاه 25 مگاواتی مجتمع کک و قطران زرند‌، تولید برق با استفاده از گاز مازاد کک که در شرایط فعلی سوزانده می‌شود از سال 1390 در دستور کار قرار گرفت.

در این رابطه طرح مطالعاتی احداث ‌دو نیروگاه 25 مگاواتی مطرح‌ و مجوز فاز اول یعنی احداث نیروگاه از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اخذ شدهاست.

انجام فاز مطالعاتی و طراحی پایه و همچنین تهیه اسناد مناقصه توسط مشاور مربوطه پژوهشکده انرژی شریف انجام شده و در مرحله آگهی نوبت دوم روزنامه و برگزاری مناقصه است. 

انتهای پیام/