برنامه های گروه هنری رنگین کمان ویژه دهه فجر

برنامه های گروه هنری رنگین کمان

 

برنامه های گروه هنری رنگین کمان ویژه دهه فجر که در شهرستان زرند برگزار می شود.