رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرند،در گردهمایی هیئت های مذهبی بانوان به مناسبت دهه فجر،بانوان را پیشگام و جلـودار نهضت اسلامی عنوان کرد.

بانوان پیشگام نهضت اسلامی بودند

به گزارش صدای زرند به نقل از  روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان،حجت‌الاسلام مهدی حسنی بیان داشت:بانوان ایـن عنـاصـر فضیلت و ارزشهای الهی دارای بـرکـات زیـادی هستند و به عنـوان نیمـی از جامعه بشریت،همـواره بیشتریـن بار مشکلات را بـر دوش می کشند و نـوعاً شـریک غم خانـواده هستند.
حجت‌الاسلام حسنی افزود:حضور پرشـور در صحنه انقلاب اسلامی از افتخارات بزرگ زنان مسلمان ایـران اسلامـی است.
مهدی حسنی خاطرنشان کرد:آنـان در همـان روزهـای نخستیـن انقلاب وارد میدان مبارزه شدند و با جهاد خـود قدم به قدم،انقلاب اسلامـی را یاری کردند.
حسنی ابراز داشت:زنان با عزمـی استـوار علیه طاغوت و استکبار جهانی به صحنه مبارزه آمـدند و دیـن خـود را نسبت به اسلام و انقلاب به خـوبـی ادا کـردنـد.

بانوان پیشگام نهضت اسلامی بودند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی زرند تصریح کرد:بانوان پیشگام و جلـودار نهضت و پیشاپیـش مردها در صفـوف تظاهرات خیابانی علیه نظام طاغوت حرکت،و در تمامی نهضتها و حرکتهای اسلامـی پیـش قدم بـودند.

وی در پایان گفت:زنها در انقلاب اسلامی نقـش هدایتگری داشتند و با حضور خـویـش در صف مقـدم تظاهرات،انگیزه قیام و حضـور در تظاهرات و مقابله با طـاغوت را در مـردهـا و جـوانها به وجـود آوردند.