رئیس سازمان دانش آموزی استان کرمان با عنوان اینکه رسالت اصلی سازمان دانش آموزی آموزش مهارت های لازم به دانش آموزان است، گفت: سازمان دانش آموزی جایگاهی برای پیاده کردن مکارم اخلاق است.

 

به گزارش صدای زرند، “هاشم براوردی” در همایش تجلیل از دانش آموزان و مربیان سازمان دانش آموزی با بیان اینکه کار کردن در آموزش و پرورش عشق می خواهد، اظهاکرد: کار کردن در سازمان دانش آموزی عشق مضاعف می خواهد.

 

وی با عنوان اینکه رسالت اصلی سازمان دانش آموزی آموزش مهارت های لازم به دانش آموزان است، گفت: سازمان دانش آموزی جایگاهی برای پیاده کردن مکارم اخلاق است.

 

رئیس سازمان دانش آموزی استان کرمان افزود: یکی از اهداف اصلی تشکیل سازمان دانش آموزی آموزش مهارت های دین و زندگی است.

 

به گزارش صدای زرند، در این همایش از 170 دانش آموز پیشتاز و 292 مربی پیشتاز تجلیل شد.

 

 

انتهای پیام/