تصویر زیر عکس صفحه مربوط به  تشکیلات سازمانی سایت رسمی اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند را نشان می­دهد که هنوز بعد از گذشت بیش از یک و نیم ماه از انتصاب جناب آقای حمید صادقی به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند نام جناب آقای حمید نورالدینی را به عنوان مدیر آموزش و پرورش شهرستان زرند نشان می­دهد.

Noradini

صدای زرند همیشه وب سایت اداره  آموزش و پرورش شهرستان زرند را به عنوان یکی از سایت های خوب و همیشه به روز شهرستان زرند می دانسته است و آن را نسبت به بسیاری دیگر از سایت های شهرستان در رتبه بالایی در نظر داشته است (در این بخش از آوردن نام سایت هایی که مشکلات زیادی دارند خودداری می شود). بنابراین ضمن تشکر از روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهرستان زرند برای اطلاع رسانی دائمی در مورد اخبار این اداره، از ایشان تقاضا داریم تا ضمن به روز رسانی بخش تشکیلات سازمانی و رفع اشکال فوق، در صورتیکه اشتباه دیگری در دیگر بخش های این سایت وجود دارد نسبت به تصحیح آن اقدام نماید.

با تشکر

سایت خبری تحلیلی صدای زرند