معاون آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند گفت: قریب 650 هنر جوی زرندی در شاخه های فنی و حرفه ای و کار دانش تحت پوشش کارآموزی و کارورزی قرار می گیرند.

 

“سید مجید مصطفوی” در گفتگو با خبرنگار صدای زرند، با بیان اینکه طی تابستان سال جاری قریب 650 هنرجوی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش در پایه های یازدهم تحصیلی تحت پوشش آموزش های دوره کارآموزی وکارورزی قرار می گیرند، اظهارکرد: هنرجویان شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش دختر و پسر هنرستان های شهرستان زرند در پایه های تحصیلی یازدهم بایستی از دوره کارورزی و کار آموزی بهره مند شوند.

 

وی با بیان اینکه باید زمان تحصیلی دانش آموزان در هفته 40 ساعت باشد، گفت: با اشغال شدن این ساعت برای سایر درس ها در طول سال تحصیلی، آموزش دروه کارورزی به تابستان موکول می شود که این دوره های کارورزی بین 120، 180 و 240 ساعت است.

 

معاون آموزش متوسطه مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زرند افزود: توسعه و گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی در جریان فرآیند یادگیری و یاددهی، آماده سازی هنرجویان برای ورود به بازار کار، بکار بستن شایستگی های فنی و غیرفنی در محیط واقعی کار را از مهمترین اهداف این دوره کارورزی می باشد.

 

وی تعداد هنرجویان شاخه فنی و حرفه ای هنرستان های این شهرستان را 388 نفر دختر و پسر عنوان کرد و خاطرنشان ساخت:  258 نفر هنرجو نیر در شاخه کاردانش می باشند که در تابستان سال جاری آموزش های دوره کارورزی و کارآموزی را فرا می گیرند.

 

به گزارش صدای زرند، آموزش دوره های کارورزی در شهرستان زرند ازدوم تیر ماه آغاز و تا 15 مرداد ماه ادامه خواهد داشت.