معاون خدمات شهری شهرداری شهر زرند از ساماندهی کارگران فصلی در شهر زرند خبرداد.

 

“رضا یزدانپناه” در گفتگو با خبرنگار صدای زرند، با اشاره به ورود کارگران فصلی به شهر زرند، اظهارکرد: کارگران فصلی در انتهای بلوار سلمان فارسی استقرار پیدا می کنند.

 

وی با عنوان اینکه تجمع کارگران در یک مکان درون شهری، شایسته سیمای بصری شهر زرند نبوده و نیست گفت: ساماندهی مکان استقرار کارگران فصلی با همکاری ادارات و نهادهای شهرستان به انجام رسیده است.

 

معاون خدمات شهری شهرداری شهر زرند با اعلام این موضوع که این امر در راستای ارج نهادن به جایگاه اجتماعی کارگران زحمتکش به سرانجام رسیده است، خاطرنشان کرد: نصب سایبان و شن ریزی و تسطیح محل استقرار کارگران فصلی از مهمترین برنامه های شهرداری در این زمینه بوده است.

 

وی افزود: امیدواریم با همکاری سایر ادارات بتوانیم خدمات شایسته تری به این قشر زحمت کش ارائه نماییم.

 

انتهای پیام/