تشدید حملات علیه هاشمی رفسنجانی، نشانه ضعف مخالفان او همزمان با افزایش اقتدار و محبوبیت وی است.

صدای زرند

صادق زیباکلام از عصبانیت افراطی ها می گوید

صادق زیباکلام در مطاحبه با رادیو فرانسه با اشاره به حملات برخی از افراطیون طی این روزها گفت: تشدید حملات علیه هاشمی رفسنجانی، نشانه ضعف مخالفان او همزمان با افزایش اقتدار و محبوبیت وی است.

به عقیده زیباکلام، برخی که صاحب رسانه و مطبوعات هستند و در آن ها این گونه تخریب ها را انجام می دهند، نفوذ و اعتباری ندارند.

او می گوید: محبوبیت رفسنجانی بویژه پس از رد صلاحیت شدنش در آستانه انتخابات، در میان مردم صد چندان شد، هزار برابر شد.

زیباکلام گفت: این محبوبیت رفسنجانی، پس از پیروزی حسن روحانی باز هم افزایش یافته و علت عصبیت افراطی ها هم در همین است.

منبع: هفته نامه صبح کرمان