امروز روستای طالقانی (گیسک) نیز مانند دیگر بخش های زرند در سوگ و عزای اباعبدالله حسین (ع) بود. در اینجا گزارشی تصویری از برخی لحظات مراسم عزاداری و تعزیه در این روستای زیبا آورده شده است.

20070822039

20070822043 20070823046 20070823055 20070823059 20070823072 20070823101 20070823109 20070823113 20070823114 20070823115 20070823125 20070823126 20070823132 20070823135 20070823144 20070823157

20070823161

20070823163