عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه تشکل صنفی اساتید با هدف پیگیری مطالبات دانشگاهیان و پیگیری توسعه علم و فناوری در کشور فعالیت می کند، گفت: اساس نامه این تشکل نوشته و هیئت موسس آن مشخص شده است که هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش “صدای زرند“، محمدرضا عارف  درباره تشکل صنفی اساتید که به تازگی راه اندازی کرده است، گفت: این تشکل با هدف پیگیری مطالبات دانشگاهیان و پیگیری توسعه علم و فناوری در کشور فعالیت می کند.

وی افزود: تشکل صنفی اساتید تشکلی سراسری برای دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و همچنین دانشگاه های پزشکی و غیر پزشکی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر اینکه اساتید برای حضور در این تشکل باید عضو شوند، خاطرنشان کرد: اساس نامه این تشکل نوشته و هیئت موسس آن مشخص شده است که هفته آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام/