حجت الاسلام حسین دهنوی در همایش خانواده آسمانی که عصر دیروز در سقاخانه اباالفضل (ع) برگزار شد، فرجام نیک و سعادت مندانه بشریت را عمل به منش نیکوی اسلام در ازدواج عنوان کرد.

pr_khanevade9108

صدای زرند: به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمان،به همت هیئت رایت المهدی شهرستان زرند همایش بزرگ خانواده آسمانی با سخنرانی حجت الاسلام حسین دهنوی عصر دیروز در سقاخانه ابوالفضل(ع) برگزار شد.

در ادامه ضمن ارائه متن سخنان حجت الاسلام دهنوی،اداره تبلیغات اسلامی زرند ضمن سپاس از فعالیتهای شایسته جوانان هیئت رایت المهدی از همکاری دفتر امام جمعه محترم زرند و هیئت علمدار سیریز نیز نهایت سپاسگذاری را دارد.

حجت الاسلام حسین دهنوی در آغاز سخنان بیان داشت:ازدواج،سنتیاست آسمانی، الهی و ارزشمند که مایه آرامش و اطمینان فرد، تحکیم بنیان خانواده و ثبات و پایداری و امنیت اجتماع می شود.

dehnaviحجت الاسلام حسین دهنوی افزود:اسلام بر این منش نیکو و این نهاد اجتماعی کوچک، امّا پراهمیّت چندان تأکید فرموده که گاه آن را تا حد وجوب رسانده است.

حجت الاسلام دهنوی شیوه ها و حدودی که در این دین مقدس برای امر مهم و حساس ازدواج به تفصیل بیان شده، را راهی دانست به سوی استحکام آن و چارچوبی برای رسیدن به فرجامی نیک و سعادت مندانه.

در ادامه حجت الاسلام دهنوی تصریح کرد:بنابراین، زندگی موفق، در پناه ازدواجی موفق، و ازدواج موفق، در گرو عمل به دستورات روشن گرانه دین مبین اسلام است.

حسین دهنوی ابراز داشت:خانواده برتر و آسمانی از نظر اسلام ، آن است که ارکان آن شایسته و منطبق با استانداردهای اسلامی باشد، مناسبات و روابطی منطبق با آموزه های دینی بر آنها حاکم ،و خروجی آن انسانهایی شایسته وموثر در ساخته شدن جامعه ایده آل اسلامی باشد.

دهنوی اظهارداشت:اما ملاک برتری، از نظر اسلام ، مال و ثروت و مانند آن نیست که کسی به آنها ببالد. برتری خانواده به انطباق آن با استانداردهای اسلامی و برخورداری از ویژگیهای ارزشی و فضیلتهاست.

خطیب توانای کشوری برترین خانواده در اسلامرا اینگونه بیان کرد:اسلام، اهل بیت پیغمبر اکرم (ص ) را به عنوان نمونه ای کامل از خانواده برتر معرفی و صلاحیت الگویی آن را برای جهانیان امضا کرده است .

وی در پایان گفت:با توجه به اینکه اهل بیت پیامبراکرم (ص ) از نظر اسلام برترین خانواده شمرده می شوند از تمام ویژگیهای ارزشی و استانداردهای مکتبی به صورتی کامل برخوردارند، باید این خانواده برای همگان الگو قرار گیرند و ویژگیهای آن به عنوان نوک قله و اوج ارزشهای اسلامی مورد توجهو خانواده های اسلامی برای رشد و تعالی خود و دستیابی به زندگی ایده آل و مکتبی همواره ارزشهای نوک قله را مدنظر قرار دهند و تمام حرکات و سکنات و جهت گیریهای خود را با آن هماهنگ سازند و تا می توانند در همان سمت و سو حرکت کنند و خود را به نوک قله نزدیک سازند.