فرمانداری

جلسه تنظیم بازار شهرستان با حضور فرماندار و اعضای ستاد تنظیم بازار در محل فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه در خصوص بهبود نحوه توزیع سبد کالا مطالبی مطرح و مقرر گردید عاملین معرفی شده تا پایان توزیع سبد کالا همچنان به فعالیت خود ادامه دهند و از طرفی ضمن افزایش تعداد مراکز توزیع سبد کالا مقرر گردید.

فرمانداری

شرکت تعاونی روستائی نیز در سطح روستاهای پر جمعیت نسبت به توزیع سبد کالا اقدام،تا شهروندان در جهت تهیه آن با مشکل مواجه نباشند همچنین با توجه به روزهای پایان سال مقرر گردید اداره صنعت،معدن و تجارت نسبت به راه اندازی نمایشگاه بهاره اقدام لازم را به عمل آورد.

در پایان جلسه موضوع نانوائی های سطح شهر نیز مطرح و مقرر گردید نظارت دقیق تری در خصوص بهبود کیفیت نان عرضه شده انجام گیرد.

انتهای پیام/