قریب به 4000 دانش آموز زرندی در آزمون پیشرفت تحصیلی شرکت کردند

آزمون پیشرفت تحصیلی در مدارس شهرستان زرندبرگزار شدبه گزارش صدای زرند به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش زرند،مصطفی جمالیزاده کارشناس مسئول آموزش متوسطه دوره اول هدف از برگزاری آزمون های پیشرفت تحصیلی را سنجش میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ، بازخورد وضعیت آموزشی دانش آموزان به دبیران و والدین جهت پیگیری وضعیت تحصیلی آنان بیان کرد.

 

وی تلاش برای رفع مشکلات آموزشی را یکی دیگر از اهداف برگزاری آزمون عنوان کرد .

وی افزود تعداد 1877 دانش آموز دختر و 1940 دانش آموز پسر در 60 آموزشگاه آزمون پیشرفت تحصیلی را از ساعت 8 تا 10 و از ساعت 10 تا 12 برگزار کردند.

گفتنی است از رونداجرای آزمون پیشرفت تحصیلی مدیر آموز ش و پرورش و نماینده اداره کل آموزش و پرروش و معاونین و سر گروه های آموزشی بازدیدکردند.

انتهای پیام/