صدای زرند: به گزارش اندیشه نیوز، حقوق کودک و مساله تبعیض و آزادی بیان و عقیده، حقوق کودکانی که والدین آنها پناهنده میشوند و… این مسائل ما را بر آن داشت تا با ریحانه افروز کارشناس ارشد حقوق عمومی مصاحبه ای داشته باشیم که در ذیل شما آن را می خوانید.

KodekanKar

تاریخچه کنوانسیون حقوق کودک را بیان کنید؟
کنوانسیون در ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ در ۵۴ ماده با اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. البته دو پروتکل الحاقی این کنوانسیون شامل: به کارگیری کودکان در درگیری های مسلحانه و فروش، فحشاء و بهره برداری جنسی از کودکان در ۲۵ می سال ۲۰۰۰ میلادی طبق قطع نامه مجمع عمومی است.

مفاد این کنوانسیون شامل چه مواردی میشود؟
مفاد این کنوانسیون به ۶ گروه اصلی تقسیم می گردد: ۱- تعریف کودک،اصل عدم تبعیض .۲- مواردی که به حقوق مدنی و سیاسی کودک اشاره دارد. ۳- مواردی که به حقوق اقتصادی و اجتماعی کودک اشاره دارد.۴- مواردی که به امور خاص کودکان چون نقش والدین در ارتباط با کودکان اختصاص دارد.۵- مواردی که به کمیته حقوق کودک مربوط می شود.۶- مواردی که مربوط به مسایل اداری کنوانسیون میشود.

آیا در مواد این کنوانسیون به مساله تبعیض و آزادی بیان و عقیده اشاره شده است؟
بله ، در بند ۱ ماده ۲ کشورهای عضو موظفند تمام اقدامات لازم را برای رفع هر نوع تبعیض اعم از نژادی ،قومی و ملی و خانوادگی مبذول دارند.البته در ایران به خاطر وجود قوانین ارثی و همچنین تفاوت میان دیه زن و مرد وضعیت کمی متفاوت با آنچه درکنوانسیون است می باشد.

در مورد حقوق کودکانی که والدین آنها پناهنده میشوند کنوانسیون چه تدابیری را اندیشیده است؟
ماده ۲۲ این کنوانسیون بیان کرده است که کشورهای امضا کننده آن ملزم هستند کوشش کنند تا از طریق همکاری با سازمان ملل متحد و همچنین سازمان های منطقه ای و فرا منطقه ای کودک پناهنده را نگهداری کرده و او را مورد حمایت قرار دهند.

مساله سوء استفاده جنسی کودکان ، موضوعی مهم برای افکار عمومی جهان است ،کنوانسیون چه راه حلی برای جلوگیری از این امر دارد؟
در ماده ۳۴ دولتهای عضو موظفند که کودک را در برابر هر نوع استثمار جنسی حمایت نمایند تا اولا کودکان به روابط جنسی غیر قانونی کشیده نشوند و ثانیا کودکان از هر نوع فاحشه گری در امان بمانند.

در مورد ممنوعیت شکنجه چه تدابیری اندیشیده شده است؟
ماده ۳۷ اشاره دارد که اولا هیچ کودکی نبایستی مورد شکنجه قرار گیرد و رفتاری غیر قانونی با او شود و اجرای مجازات اعدام و حبس های طولانی برای کودکان زیر ۱۸ سال ممنوع است و ثانیا توقیف و حبس های غیر قانونی و بر پایه تصمیم های خود سرانه ممنوع است.

آیا کشور ما ایران تا چه حد توانسته است که مفاد این کنوانسیون را اجرا نماید؟
متاسفانه بایستی اذعان داشت که آنچه که در ایران در مورد کودکان اتفاق می افتد فاصله چشمگیری با مفاد کنوانسیون دارد. به عنوان نمونه در زمینه کودکان کار به دلیل عدم ضمانت اجراهای قانونی و نبود فرهنگ رفتار با کودکان و همچنین عدم استفاده از کارشناسان صاحب نظر در این زمینه ما با وضعیت اسف باری در زمینه کار کودکان،کودک آزاری مواجه هستیم.

انتهای پیام/