یک زن در نیویورک به دلیل بی مهری یکی شهروند در سوار شدن به تاکسی مجور شد که در خیابان زایمان کند.

به گزارش “صدای زرند” به نقل از شفقنا یک زن باردار که در شرایط اورژانس به سر می برد برای رساندن خود به بیمارستان تقاضای تاکسی کرد اما به محض رسیدن تاکسی زن دیگری جلوی تاکسی را گرفت و اظهار داشت که نوبت اوست و هر چه زن باردار تلاش کرد که موقعیت خود را توضیح دهد آن زن دیگر نپذیرفت و زن مایوس از توجه هم نوع خود به شرایط وخیمش در همان حال در خیابان زایمان کرد.

 

اما در این حال مردمانی بودند که به کمک او شتافتند و با اهدای پالتو های خود کودک نوزاد و مادرش را پوشیدند و در شرایطی قرار دادند که تا آمدن خودرو اورژانس بتوانند شرایط را تحمل کنند.

 

این بی مهری و بی توجهی به هم نوع که از محصولات دنیای مدرن است مکررا در خیابان های کشورهای غربی مشاهده می شود و روز به روز جامعه غربی را بیشتر به تامل وا می دارد که عاقبت این مسیر به کجا خواهد انجامید.

 

تصاویر این رویداد را می بینید.

 

WWW.SedayeZarand.IR001 WWW.SedayeZarand.IR002 WWW.SedayeZarand.IR003 WWW.SedayeZarand.IR004 WWW.SedayeZarand.IR005 WWW.SedayeZarand.IR006 WWW.SedayeZarand.IR007 WWW.SedayeZarand.IR008