تصاویری از اوقات فراغت و زندگی روزمره در جبهه های جنگ ایران و عراق در سال های آغازین جنگ.

صدای زرند: این تصاویر برگرفته از کتاب «فرهنگ جبهه» منتشر شده در شهریور ۱۳۶۲ توسط ستاد تبلیغات جنگ می باشند. یاد و خاطر تمامی شهدای دفاع مقدق گرامی.

259843_734 259844_262 259845_283 259846_424 259847_409 259848_479 259849_323 259850_838 259851_966 259852_927 259853_450 259854_526 259855_461 259856_556 259857_312 259858_997 259860_697 259861_205 259862_221 259863_336 259864_594 259865_105 259866_441 259867_985 259868_790 259869_506 259870_100 259871_898 259872_742 259873_780 259874_503 259875_383 259876_875 259877_247 259878_646 259879_925 259880_320 259881_870 259882_793 259883_279 259884_396

منبع تصاویر: عرش نیوز