به منظور جمع آوری اصطلاحات رایج و نیز اصطلاحاتی که در گذشته در شهرستان زرند مورد استفاده قرار می گرفتند در اینجا برخی از این اصطلاحات را آورده ایم. از تمامی همشهریان عزیز تقاضا داریم که اگر اصطلاح یا کلمه ای غیر از موارد یاد شده در این جدول مد نظرشان است، آن را از طریق ارسال نظر در همین صفحه در اختیار ما قرار دهند.

اصطلاح محلی

معنی

پِچ پِچو

در گوشی حرف زدن

پِزگو

غده، جوش صورت

پَتال

هرس کردن درخت

پِشکل

مدفوع گوسفند

پلاس

چادر صحرایی

پت

موی بلند

پَنگُل

ناخن حیوانات

پولِنگ

مقداری آرد که در گونی باشد

پِخ پِخو

قلقلک دادن

تُرش بالا

صافی

تُومون

بیزامه، شلوار- تنبان

تسق تسقو

کم کم

تافیه

قنات از بین رفته

تاتو

الاغ تندرو

ترمه

سخن بی اساس

تِلو

دارکوب

تی له

هل دادن

جاوند

چادرشب

جاورچین

زیر رختخوابی

جومو

ظرف کوچک

جرتیا

پاره شده

جُل

پارچه مندرس

جُوغن

هاون

جِریده

تکان خورده

چیری

جوجه کوچک

آدور

خار

آفُک

تاول

آب خوری

لیوان

احول

درخت کاج

اِشپش

شپش

اِشنُفت

شنید

اِشتو دارم

عجله دارم

اِشکَمبه

سیرابی

اِشا

طویله

اُسار

افسار

اوتا

نخ خیاطی

او

آب

افتنگ

کیسه داروئی

اِنش

این جاست

بِپرمه

آب نبات

بِل

بگذار

بِتم

بده

بِه وَخ

صبح زود، سر وقت

بارِش

باران

بلنگ

خیار

بِیتال

شکسته بند

باشو

پدربزرگ

بیب کور

جغد

بِلِچون

پرکن

آب گرمو

اشکنه