آقای ملوین بوث (Melvin Boothe) دارنده درازترین ناخن های انگشت یک جفت دست بود.

صدای زرند: هنگامی که در ۳۰ می ۲۰۰۹ ناخن های وی در شهر تروی (Troy) ایالت میشیگان (Michigan) آمریکا اندازه گیری شد، درازای آنها ۹ متر و ۵۸ سانتی متر بود.

337020_651

منبع: ایران ناز