پایگاه خبری تحلیلی صدای زرند: عکس از حضور پادشاه عربستان در منزل هاشمی رفسنجانی.

Hashemi

منبع: انتخاب