طبق معمول اواخر هر سال موضوع عیدی کارمندان و کارگران مشاغل دولتی  سر زبانهاست.

صدای زرند: این گروه که به دولت متصل اند و یا گروهی که در شرکت ها و کارخانجات خصوصی معتبر مشغول به کارند پاداش یا عیدی دریافت می کنند. اما آیا همه ی مردم اجتماع عیدی می گیرند؟

آیا نمی توان فکر بهتری برای دریافت عیدی تمام اقشار جامعه، خصوصا قشر کم درآمد داشت؟!

اقشاری مانند کسبه، صاحبان مشاغل خرد، کارگران ساده ساختمانی و کشاورزی و……

لازم است که مسئولین محترم در پایان سال چاره ای هم  برای این افراد کم درآمد بیندیشند تا نگرانی و دلواپسی این افراد و خانواده هایشان از آمدن سال نو کاسته شود. برای مثال یک کارگر آزاد در اسفندماه چقدر باید تلاش کند تا نه تنها عیدی، بلکه چند روز بی کاری اول فروردین را نیز جبران کند. آیا این فرد صاحب زن و فرزند نیست؟

آیا او احتیاج به مسافرت در ایام عید ندارد؟ آیا فرزندان این شخص بایستی با خوشحالی و شادی قطع رابطه نمایند…؟

………………………….

عباس هرارانی پور

………………………….