این روزها کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز زرند میزبان فرشته های کوچک سپید بالی است که با چادرهایی سفید وگل های کوچک توردوزی شده همچون مرواریدی در صدف آغاز تکلیف خود و رسیدن به خدا را با شکوهی بسیار جشن می گیرند.

به گزارش “صدای زرند“، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان زرند این روزها افتخار دارد ضمن همکاری با دبستانهای مختلف برنامه های جشن عبادت نوگلان کلاس سومی را جذاب تر و متنوع تر کند. و اینک تصاویر ی از مراسم معنوی جشن عبادت نوگلان زرندی با حضور خانواده های این عزیزان و معلمان مهربانشان.

دختران خوبم جشن عبادت بر قامت کوچک و لطیفتان مبارک و فرخنده باد.

WWW.SedayeZarand.IR-JT001 WWW.SedayeZarand.IR-JT002 WWW.SedayeZarand.IR-JT003 WWW.SedayeZarand.IR-JT004 WWW.SedayeZarand.IR-JT005 WWW.SedayeZarand.IR-JT006 WWW.SedayeZarand.IR-JT007 WWW.SedayeZarand.IR-JT008 WWW.SedayeZarand.IR-JT009………………………

زهره منتظری خادم

………………………