نصرالله سیفی، مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، گفت: مصرف گاز در ایران به اندازه مصرف گاز اتحادیه اروپا است که البته بخش عمده ای از آن در بخش خانگی سوزانده می شود.

صدای زرند: به گزارش شانا، نصرالله سیفی در همایش بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی گفت: پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش نرخ حامل های انرژی به دلیل بالا رفتن قیمت ارز، اثرات این طرح کاملا از بین رفت.

وی افزود: مقرر شده بود بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قیمت نفت و فرآورده های نفتی بر اساس ٩٠ درصد قیمت فوب خلیج فارس و قیمت گاز بر اساس ٧۵ درصد قیمت گاز صادراتی تعیین شود که چنین اتفاقی رخ نداد.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون، قیمت گذاری حامل های انرژی، باید تابع قیمت ارز و قیمت فوب خلیج فارس باشد، تصریح کرد: اگر این فرمول قیمت گذاری اعمال شود، قیمت بنزین در سال آینده باید ١٧۶٠ تومان و قیمت گازوییل ١٨۵٠ تومان شود.

سیفی ادامه داد: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت نفت کوره ١۴۶٠ تومان و همچنین نرخ نفت سفید نیز باید به ١٨۵٠ تومان افزایش یابد.

** مصرف گاز ایران به اندازه مصرف گاز اتحادیه اروپا است

مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به اینکه نرخ گاز در کشور بسیار پایین است، گفت: مصرف گاز در ایران به اندازه مصرف گاز اتحادیه اروپا است که البته بخش عمده ای از آن در بخش خانگی سوزانده می شود.

سیفی تصریح کرد: اگر قرار باشد که نرخ گاز بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها افزایش یابد، قیمت هر مترمکعب آن باید از ٧٠ تومان به ١٨٧٠تومان افزایش یابد.

وی با بیان اینکه هم اکنون برای گاز طبیعی ٨۴ درصد یارانه پرداخت می شود، افزود: برای بنزین ٧٧ درصد و برای گازوییل ٨١ درصد یارانه توسط دولت پرداخت می شود.

به گفته سیفی، امسال ٢١٠ هزار میلیارد تومان سوخت در کشور سوزانده شد که پیش بینی می شود در سال ٩٣ این رقم به ٢۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

وی تصریح کرد: اگر دو فاز جدید پارس جنوبی نیز به بهره برداری برسد به دلیل رشد مصرف گاز مشکلات کمبود گاز در کشور برطرف نخواهد شد.

انتهای پیام/