هواپیمای فالکن 20 متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری با علامت ثبتی EP-FIC که در سال 1975 ساخته شده بود در چند مایلی جزیره کیش و در آب های خلیج فارس دچار سانحه شد و سقوط کرد.در این هواپیما کاپیتان جلیلی به همراه کاپیتان موسوی و عامری حضور داشتند.

به گزارش “صدای زرند“، هواپیمای فالکن 20 سازمان هواپیمایی کشوری برای آزمایش و کنترل تجهیزات فرودگاهی  مورد استفاده قرار می گرفت.این هواپیما محصول شرکت “داسو” فرانسه بوده و یک هواپیمای کوتاه برد با حداکثر ظرفیت 14 نفر است.

گروه های امدادی مشغول پیدا کردن لاشه هواپیما و سرنوشت سرنشینان آن هستند.جزئیات تکمیلی اعلام می شود.

Havapeyma

 KhalijFarsMahalSoghot محل سقوط هواپیما در ساحل شرقی جزیره کیش

محل سقوط هواپیما در ساحل شرقی جزیره کیش