Momenامام علی(ع) در حدیثی می‌فرمایند: هیچ آراسته‏‌ای به زیوری مانند طاعت خدا، آراسته نشد.

به گزارش “صدای زرند” به نقل از افکارنیوز، برای هر عملی و کاری زینت و آراستگی وجود دارد که باعث متمایز شدن یک چیز با چیز دیگر می‌شود. یکی از اعمال و رفتار انسان بحث طاعت و بندگی خداست که در احادیث و روایات از آن به عنوان بهترین زینت و زیور برای انسان یاد شده است.

امام علی(ع) در حدیثی می‌فرمایند: هیچ آراسته‏‌ای به زیوری مانند طاعت خدا، آراسته نشد۱.

ایشان همچین در توصیف نیکوترین سلوک فرمودند: نیکوترین هیأت (وسلوک) آن است که تو را با مردم آمیزش دهد و در میان آنها زیبایت گرداند و زبان (بدگویی) آنان را از تو باز دارد۲.

در حدیث دیگری از امام علی(ع) در بیان زیور ایمان می‌خوانیم که حضرت می‌فرمایند: زیور ایمان، پاکی درون است و نیک رفتاری برون۳.

ایشان همچنین درباره علت و سبب زیبایی رخسار مؤمن، فرمودند: زیباییِ رخسار مؤمن از حسنِ عنایت خداست به او۴.

منابع احادیث:

۱- غررالحکم: ۹۴۸۹ منتخب میزان‌الحکمه: ۲۶۰
۲- غررالحکم: ۳۴۷۰ منتخب میزان‌الحکمه: ۲۶۰
۳- غررالحکم: ۵۵۰۴ منتخب میزان‌الحکمه: ۲۶۰
۴- غررالحکم: ۴۸۴۸ منتخب میزان‌الحکمه: ۱۰۸

انتهای پیام/