Sarkhosh1صدای زرند: این پیرمرد ژاپنی با نام هیدیاکی کوبویاشی بخاطر عکس هایش از لباس های کاسپلی معروف بود. ولی ظاهرا این معروفیت برایش کافی نیست. به تازگی عکس هایی از خود منتشر کرده که با لباس و یونیفرم مخصوص مدرسه های دخترانه در سطح شهر رفت و آمد میکند.

این کار عکاس معروف باعث هر چه معروف تر شدن وی شده. البته شاید اینبار بعنوان یک شیرین عقل.

البته پس از اینکه از خود وی سوال شد که هدفش از این کار چیست عنوان کرده که او قصد سورپرایز کردن مردم را داشته و اینکه آنها را به لبخند وادار کند و روز خوبی برای همشهریانش بسازد. عکس های این پیرمرد دخترانه پوش را شاهد هستید.

Sarkhosh2 Sarkhosh3 Sarkhosh4 Sarkhosh5 Sarkhosh6