ماهیان رنگین کمان از گونه های بسیار زیبای ماهیان آب شیرین می باشند که دارای رنگ آمیزی بسیار متنوع و زیبایی نیز هستند.

صدای زرند: این ماهیان عموماً صلح جو بوده و مناسب نگهداری در اکثر آکواریوم های گیاهی و صلح جوی آب شیرین می باشند.

سازگاری آنها با اکثر ماهیان صلح جوی آب شیرین، زندگی اجتماعی و آرام بودن انها از ویژگی های بارز این ماهیان است.

رنگین کمان ها دسته ای از ماهیان کوچک، رنگی و زیبایی هستند که بیشتر بومی استرالیا، گینه نو و جزایر جنوب شرقی آسیا هستند. این ماهیان زیبا از خانواده ملانوتانیده (melanotaeniidae) می باشند. رنگین کمان ها زندگی گروهی را می پسندند.

در ابتدای دوران زندگی خود تقریبا بی رنگ هستند ولی کم کم و با رسیدن به سن بلوغ رنگ آمیزی زیبای آنها نمایان می شود. ماهیان رنگین کمان تخم گذارند و تخم ها را بین خزه ها و بوته های کوچک و برخی از گونه ها در بین سنگ ها و ماسه ها رها می سازند.

WWW.SedayeZarand.IR-MR00 WWW.SedayeZarand.IR-MR01 WWW.SedayeZarand.IR-MR02 WWW.SedayeZarand.IR-MR03 WWW.SedayeZarand.IR-MR04 WWW.SedayeZarand.IR-MR05 WWW.SedayeZarand.IR-MR06