سرپرست شبکه دامپزشکی زرند به صدای زرند گفت: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و افزایش تقاضای خرید فرآورده های خام دامی که در سبد مصرفی این ایام قرار دارد، شبکه دامپزشکی شهرستان با ۲ اکیپ ثابت و یک اکیپ سیار نظارت بهداشتی بر توزیع این فرآورده ها را تشدید می کند.

طرح نظارت دامپزشکی در زرند آغاز شد

 

حسن لطفعلی پور خاطرنشان کرد: کارشناسان بهداشتی دامپزشکی بدون هیچ اغماضی با فروش فرآورده های غیر بهداشتی و تهدید سلامت عمومی برابر مقررات برخورد می کنند.

 

وی با اشاره به آسیب های ناشی از مصرف فرآورده های ناسلام گفت: مردم با مشاهده هر گونه تخلف در توزیع این فرآورده ها مراتب را برای رسیدگی به شبکه دامپزشکی شهرستان اعلام نمایند.

 

وی تصریح کرد: توجه به تاریخ مصرف درج شده بر روی بسته بندی و همچین برچسب کشتارگاه دام بر روی لاشه دام در قصابی ها از موضوعات مهمی است که باید هنگام خرید به آن توجه شود.

سرپرست شبکه دامپزشکی زرند در خصوص خرید ماهی قرمز نیز گفت: مردم برای خرید ماهی قرمز، به سلامت ماهی دقت و آن را از مراکز معتبر تهیه کنند.