contact

 

پیامک:

10003424220000

09133965483 (این شماره مرتبط با سیستم صدای زرند می‌باشد و ارتباطی با هیچ نهادی در شهرستان زرند نمی‌باشد).

پست الکترونیک:

Info@sedayezarand.ir

 


علامت * نشان الزامی بودن گزینه است.